Mreža 2008.

Članci iz Mreže iz 2008. godine.

 Listopad 2200810-Mreza008.

Elektronički potpis – tema broja. U ovom broju Mreže sam  napisao prvi dio teme broja. Prošlo je punih šest godina otkada je Hrvatski sabor donio Zakon o elektroničkim potpisu. U današnje doba šest godina je puno vremena u pravu, a kamoli u tehnologiji. No, elektronički potpis, u smislu naprednog elektroničkog potpisa kao potpune zamjene za običan potpis na papiru, nije se mnogo pomaknuo od simpatičnog, no uglavnom teorijskog modela s pokojom promidžbenom demonstracijom uporabe.

 

 200811-MrezaStudeni 2008.

Računala u svemiru – Ovaj dosta opširan članak obogaćen zanimljivim slikama govori o računalima koji se koriste u svemirskim brodovima, a posebno o najpopularnijem modelu  RAD6000. Jedna od zanimljivih stvari na kojima sam radio u zadnje vrijeme!

Distribuirano računalstvo – Prošlo je gotovo deset godina otkada se pojavio prvi masovan sustav distribuiranog računalstva: SETI@home. Pionirski pokušaj korištenja procesorske snage velikog broja računala kako bi se u gomili svemirskog šuma identificirali mogući umjetni signali još nije doveo do rezultata, pronalaženja vanzemaljskog života, no bitno je unaprijedio mogućnosti distribuiranog računalstva te doveo do sustava poznatog pod kraticom BOINC – Berkeley Open Infrastructure for Network Computing.

S podacima odgovorno – članak u sklopu teme broja “Dugoročna pohrana podataka”. Za razliku od starih naroda koji su svoju povijest često čuvali u epskim pjesmama i pričama putujućih pjevača, danas imamo vrlo razrađenu djelatnost arhiviranja, koju regulira Zakon o arhivskom gradivu i arhivama te nekoliko provedbenih akata.

Kako zagubiti spuštanje na Mjesec – veseli člančić u sklopu teme broja, koji govori o tome kako je NASA uspjela zagubiti izvorni  snimak prvog čovjekovog spuštanja na Mjesec, a dio podataka je spašen zahvaljujući Australcima i Pink Floydu.

 Srpanj 2200807-Mreza008.

Nadzirana kvaliteta (TickIT)Ukoliko ste prilikom uvođenja sustava kvalitete ISO 9001:2000 u vašu firmu ili ustanovu stekli dojam da je standard u biti prilagođen klasičnoj proizvodnji, dakle sustavima u kojima postoji ulaz neke sirovine i izlaz u obliku nekog proizvoda, uvelike ste u pravu. No, Britanci su davno došli do istog zaključka i uveli rješenje s nazivom TickIT – upravljanje kvalitetom softvera, a koji funkcionira kao prilagodba ISO standarda

Spremni na sve (Ratna soba) – kako je preostalo materijala koji nisu stali u temu broja prije dva mjeseca, članak koji govori o uspostavi centra za izvanredna djelovanja objavljen je u ovoj Mreži.

Oprezno preko grane (Zamke međunarodnih ugovora) – u sklopu teme broja “Hrvatski izvoznici softvera” napisao sam članak o međunarodnom poslovanju, gdje sam naveo neke osnovne stvari na koje treba obratiti pažnju kod ugovaranje poslovnog odnosa s nekim iz druge države. Poseban okvir sam posvetio mirenju, kao obliku alternativnog rješavanja sporova, koje bi trebalo što više primjenjivati kod međunarodnih ugovora.

MIPRO 2008. – kako sam i ove godine bio na MIPRO-u, objavio sam kratak članak u vijestima.

U ovom broju sam napisao i tekst uz sliku mjeseca.

20080809-MrezaKolovoz-rujan 2008.

Zdravlje pri radu s računalomKada je prije tri godine objavljen Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, prognozirali smo da će njegove odredbe dosta sporo zaživjeti. No, kako smo ušli u četvrtu godinu važenja Pravilnika, krajem koje istječe i rok za prilagodbu svih radnih mjesta – pred inspektorima više neće biti moguća opravdanja zbog neprimjene Pravilnika.

Zakon o elektroničkim komunikacijama – donesen je 19. lipnja 2008., pa sam za rubriku vijesti napisao kratak članak o tom Zakonu.

 

Svibanj 2200805-Mreza008.

 

Disaster Recovery (oporavak od ispada) – tema broja. U ovom broju Mreže sam napisao veći dio teme broja. Djelovanje suvremenih poslovnih subjekata i drugih organizacija usko je vezano uz informatiku i komunikacije. Svaki zastoj tih sustava je postao iznimno opasan po ukupno poslovanje. Kako su kvarovi, prekidi, nesreće i ostali neželjeni događaji stvarnost koja se ne može izbjeći, razvilo se i novo tehnološko područje – Disaster Recovery koje se sustavno bavi problemom brzog i učinkovitog oporavka informatičkog i komunikacijskog dijela poslovnog sustava.

Kolumna – Lobiranje telekoma. Moja prva kolumna u Mreži, vezana za kritiku novog Zakona o elektroničkim komunikacijama  od strane alternativnih telekom operatera. U kolumni navodim da njihovi argumenti i nisu baš tako jaki kakvima se žele prikazati.

 

 

 

200806-MrezaLipanj 2008.

Izvješće Hrvatske agencije za telekomunikacije za 2007. godinu – u sklopu vijesti mi je objavljen članak o Godišnjem izvješću Hrvatske agencije za telekomunikacije. Dosta zanimljivih podataka.

Ožujak 2200803-Mreza008.

Nabavljajmo javno – Početak primjene novog Zakona o javnoj nabavi svojevrsna je prekretnica u području javnih nabava, dakle sustava nabave kojeg primjenjuje država, lokalna samouprava i cijeli javni sektor u Hrvatskoj. Postupci javne nabave su novim Zakonom bitno uređeniji i precizniji, a uvodi se i mogućnost elektroničke javne nabave. S obzirom da su obveznici javne nabave ujedno i veliki naručitelji informatičke opreme, softvera i usluga – o novom Zakonu je trebalo nešto napisati i u Mreži.

 

 

200804-MrezaTravanj 2008.

Upravljanje uslugama (ISO/IEC 20000)U informatičkoj industriji uglavnom se spominju dvije obitelji ISO standarda: 9000, koji se odnosi na upravljanje kvalitetom, i 27000, koji se odnosi na informacijsku sigurnost. Oni koji se bave hardverom često moraju uzeti u obzir i ISO 14000, standard upravljanja okolišem. Međutim, među tisućama ISO standarda nalaze se i drugi vezani za informatičku industriju. U ovom članku predstavio sam ISO/IEC 20000, standard za upravljanje informatičkim uslugama. ISO/IEC 20000 je prvi međunarodni standard za upravljanje informatičkim uslugama (često se koristi engleska fraza: IT Service Management ili kraće ITSM). Standard je prihvaćen u prosincu 2005. godine i svakako ga se može smatrati jednim od zanimljivijih.

Akcijski plan za širokopojasni Internet – Kraći članak, u vijestima, povodom donošenja Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu.

200801-MrezaSiječanj 2008.

Posao ili igra – O virtualnom svijetu Second Lifea zadnjih par godina se uvelike piše – i to više u magazinskim prilozima dnevnih novina nego u računalnoj literaturi.  Nakon što su neke poznate firme otvorile virtualne podružnice, neke države i virtualna veleposlanstva, a Second Life je dobio i prvu milijunašicu, vrijeme je za zapitati se: pruža li virtualni svijet mogućnosti za ozbiljno poslovanje?

Prava intelektualnog vlasništva (PIV) – zaštita softvera –kraći članak o vrlo zanimljivom seminaru održanog u Zagrebu, 14.–16. studenoga 2007. u organizaciji Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

 

 

Veljača 2200802-Mreza008.

U javnost – detaljnoStupanjem na snagu najnovijih izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima 1. travnja 2008. godine, obveza navođenja određenih podataka o samom društvu koja se do sada odnosila na poslovne papire, proširena je i na kompanijske internetske stranice. U ovom članku se navodi koji su to podaci koje firma mora o sebi obvezno objaviti na svojim stranicama.

Penetracija Interneta: Dial-up još živahan?Članak analizira dostupne podatke o penetraciji Interneta u Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama te postotku korištenja brzih internetskih veza. Iako se brzi Internet sve više koristi, njegova raširenost još uvijek nije toliki da bi trebalo zaboraviti korisnike dial-upa i sve sadržaje prilagoditi onima koji imaju na raspolaganju vezu brzine od par megabita u sekundi.

Tko i kako koristi Internet u EU – članak od pola stranice objavljen među vijestima, gdje navodim statističke podatke Europske unije o tome koja populacija i na koji način koristi Internet i njegove mogućnosti. Podaci su vrlo zanimljivi – tako primjerice samo 50% korisnika Interneta zna dodati datoteku e-pošti.